Széchenyi 2020

A projekt ismertetése

A projekt hozzájárul az árvízi kockázatok csökkentéséhez és az árvízi biztonság növekedéséhez, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében.

A projekt eredményeképpen az árvízi kockázatokkal érintett térségek folyamatos, nem kívánt népességcsökkenése mérséklődik, a gazdasági elmaradottságuk csökken, a térség infrastruktúrájának, közte az árvízvédelmi helyzetének javításával.

A projekt célja

A vízgazdálkodással és az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés a 2000/60/EK Víz Keretirányelv, a 2007/60/EK irányelvek, valamint alapján 6 évenként ismétlődő kötelezettség. A vízgyűjtő- gazdálkodási terv és az árvízkockázat kezelési terv felülvizsgálata az EU irányelven túl a hazai sajátosságok érvényesítését szolgálja, megalapozva a 2021 utáni időszak fejlesztéseit, valamint hozzájárul az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok 2030 eléréséhez. A klímaváltozási vonatkozású adatbázis-fejlesztések, hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati térképek, modellek, módszertanok, valamint komplex kockázatkezelési rendszer és egységes informatikai háttér kidolgozásával az intézkedés komplexen járul hozzá a Duna Régió Stratégia (DRS) 5. prioritási területének 1. akciója (vízgyűjtő szintű árvízkezelési terv vagy koordinált árvízkockázat-kezelési terv kidolgozása) sikeres megvalósításához.

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs intézkedésének végrehajtásának hatékonysága.

A Projekt keretében az AKKI végrehajtása során a projektgazda szakmai felügyelete alá tartozó 12 vízügyi igazgatóságon, valamint a projektgazdánál kerül továbbfejlesztésre a tudásbázis.

A projekt adatai

„Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata”

Azonosítószám:
KEHOP-1.1.0-15-2016-00006
Támogatási összeg:
1 100 000 000 Ft
Támogatási intenzitás:
100%
Megvalósítás kezdete:
2016.10.25
Projekt befejezése:
2022. március 31.